Tuesday, May 5, 2015

เทศกาลต่างๆ ของเกาะบาหลี

เทศกาลต่างๆ ของเกาะบาหลี                บาหลีนั้นเป็นเกาะที่มีความงดงามที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่ลงตัวกับวัฒนธรรมของที่นี่ซึ่งไม่เหมือนใครและได้สืบทอดกันมาเป็นเวลานานนับพันปี บาหลีนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่มากอาทิ วัด หรือวัง ซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการใช้ชีวิตของชาวบาหลีแบบดั้งเดิม

                การเดินทางมาทัวร์บาหลีอยากให้คุณได้ทราบถึงเทศกาลและวันสำคัญประเพณีต่างๆของคนบาหลี เพื่อเป็นข้อมูลในการเดินทาง ในทุกๆวัดจะมีงานฉลองทำบุญประจำปี ชาวบาหลีจะแต่งตัวในแบบพื้นเมืองดั้งเดิมซึ่งมีความสวยงามมากและมีการจัดเครื่องไหว้เครื่องบูชาไปวัดกัน โดยทางฝ่ายหญิงจะเป็นคนทูลของไหว้ไว้บนศีรษะเนื่องจากวัดหลายวัดในบาหลี จึงอยากแนะนำให้ทราบว่าในช่วงที่ไปทัวร์บาหลีไม่ว่าจะเป็นในช่วงไหนของปีก็จะงานฉลองทำบุญประจำปีของวัดเสมอแล้วแต่วันคะ การกำหนดวันฉลองและเทศกาลต่างๆของบาหลีจะยึดที่ปฏิทินตามจันทรคติวันสำคัญๆจึงไม่ตรงกับปฏิทินสากลในแต่ละปี นักท่องเที่ยวควรสอบถามเป็นปีๆ ซึ่งสามารถสอบถามได้จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวบาหลี เทศกาลสำคัญๆมีดังนี้

                วันขึ้นปีใหม่ฮินดู นีเยปิ (Nyepi) จะเป็นวันที่ชาวบาหลีจะ เข้าเงียบ ซึ่งจะไม่มีการประกอบกิจกรรมใดๆ ไม่มีการเดินทาง ไม่มีการหุงหาอาหาร และไม่มีการละเล่นบันเทิงใดๆทั้งสิ้น แต่จะมีการทำบุญบูชาเทพต่างๆตั้งแต่วันก่อนหน้ารวมไปถึงการประพิธีไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากบ้าน

                วันกาลุงกัน (Galungam)เป็นการเฉลิมฉลองที่ธรรมะเอาชนะอาธรรมได้ จะมีการตั้งเสาไม้ไผ่สูงตกแต่งไปด้วยทางมะพร้าวสานกันเป็นรูปต่างๆไว้หน้าบ้าน และจะตั้งศาลเพียงตาวางเครื่องไหว้เครื่องสักการะสีสดใสทั้งดอกไม้ ขนมและผลไม้ไว้ที่ประตูหน้าบ้าน ให้กับบรรพบุรุษที่จะลงมาเยี่ยมจากสรวงสวรรค์ วันกาลุงกันนั้นจะมีเวลานานถึง 10 วัน และมีงานฉลองพิธีทุกวัน

                วันคูนิงกัน (Kuninggan)วันที่ 12 ของเทศกาลจะเป็นวันที่ส่งวิญญาณของบรรพบุรุษกลับสรวงสวรรค์ชาวบาหลีจะทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

                วันสรัสวตี (Saraswati) วัดนี้เป็นวันฉลองเทวีแห่งความรู้และศิลปะ หรือพระสุรัสวดี ซึ่งเป็นวันที่ทางวัดนั้นจะจำนำหนังสือธรรมะ ใบลาน จารึก และคัมภีร์พระเวทย์มาทำพิธีสักการบูชา ส่วนงานพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ งานเผาศพ ผู้ร่วมขบวนนั้นจะแห่ศพแต่งกายสวยงามมีสีสัน ในบริเวณที่มีงานเผาศพจะทำเป็นรูปสัตว์ตกแต่งสีและปิดทอง หากผู้ตายมีตำแหน่งหน้าที่หรือมียศศักดิ์สูง โลงจะมีรูปสัตว์ขนาดใหญ่ขึ้นและหรูหราตามยศ

                เทศกาลของบาหลีในแต่ละเทศกาลนั้นเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปทัวร์บาหลีควรทราบเนื่องจากจะได้วางแผนในการเดินทางถูก เพราะในแต่ละเทศกาลของบาหลีนั้นมีความสำคัญมากจะได้ปฏิบัติตัวถูก

No comments:

Post a Comment