Saturday, May 9, 2015

พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจก์โถ่

พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจก์โถ่  คำว่า ไจ้ก์ทิโย ภาษามอญหมายถึง หินรูปหัวฤาษี เป็นก้อนหินแห่งความศรัทธาของชาวมอญและชาวพม่า ที่ต่างเรียกกันว่า ไจ้ติโย หรือพระธาตุอินทร์แขวน  ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มอิระวดี มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง และพระมหามัยมุนี กรุงมัณฑะเลย์

พระธาตุอินทร์แขวน มีความเชื่อกันว่าพระอินทร์นั้นได้ลงมาจากสวรรค์เพื่อนำพระธาตุมาแขวนไว้ให้ผู้คนนั้นกราบไว้ หากผู้ที่มาทัวร์พม่าได้มากราบไหว้ก็เปรียบเท่ากับได้กราบไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ พระธาตุอินทร์แขวนนั้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูงหินบนภูเขาปองลอง ประมาณ 1,200 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินที่มีความสูงถึง 5.5 เมตร มีเส้นรอบวงของก้อนหินนั้นประมาณ 17 เมตร มีน้ำหนักถึง 600 ตัน ลักษณะเด่นก็คือ ก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ หากนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่ามองดูจะเห็นว่าก้อนหินนั้นเหมือนจะหล่นลงมาอยู่แล้วเพราะว่าก้อนหินนั้นยืนออกมานอกหน้าผาอีกทั้งหน้าผานั้นก็ลาดชันมาก และนอกจากนี้ยังมีเจดีย์ที่ตั้งไว้บนก้อนหินเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกชาวพม่าเชื่อกันว่าอย่างไรก้อนหินไม่มีทางตกลงมาได้เพราะเชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้มาแขวนไว้ และยังเชื่อกันว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นเป็นวิมารของพระอินทร์ บนนั้นมีเจดีย์หรือพระธาตุศักดิ์สิทธิ์อยู่หนึ่งองค์ ภายในนั้นเป็นที่ประดิษฐานของเส้นพระเกศาส่วยพระเมาลี หรือมวยผมของเจ้าชายสิทธธัตถะที่ทรงตัดไว้เมื่อคราวที่ออกบวช และก่อนที่จะทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงเรียกกันว่า พระเกศาแก้วจุฬามณี ซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ประจำของคนที่เกิดในปีจอ แต่เจดีย์นั้นตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชาวพุทธจึงไม่สามารถขึ้นไปกราบไหว้สักการะได้ทำได้อย่างมากก็แค่ปล่อยโคมไฟลอยขึ้นฟ้าไปถวายเป็นพุทธบูชาเท่านั้น การตั้งของก้อนหินนี้นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ต่อสายตาของคนรุ่นหลังเป็นอย่างมากมีทั้งการตั้งสมมุติฐานต่างๆนานา เช่น บริเวณนี้มีแรงแม่เหล็กดึงดูดก้อนหินไว้ บางคนก็ว่าตรงกลางก้อนหินมีแกนเหล็กที่คนโบราณได้สร้างไว้แล้วยกหินมาสวมไว้ บางคนก็มีเมื่อหลายล้านปีบริเวณนี้เป็นทะเล หินก้อนนี้อาจจะตั้งอยู่ได้เพราะมีทรายและกรวดหนุนอยู่ก่อนที่เปลือกโลกนั้นจะดันตัวขึ้นมาจนกลายเป็นภูเขา และยังมีอีกหลายทฤษฎีมากที่ยังคงพยายามจะไขข้อสงสัยของก้อนหินแห่งความศรัทธาก้อนนี้

พระธาตุอินทร์แขวนนั้นนับเป็น 1ใน 5มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ของพม่าที่อยากให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าได้ไปสักการะสถานที่แห่งนี้กันสักครั้ง

No comments:

Post a Comment