Tuesday, May 5, 2015

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(Alishan National Park)

  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(Alishan National Park) เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของการมาทัวร์ไต้หวัน          

        อุทยานแห่งชาติอาลีซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก

        อุทยานแห่งชาติอาลีซานตั้งอยู่ในเขตเขาเมืองฉ่ายยี่ซึ่งติดกับเมืองเล็กๆก็คือเหม่ยชาน จู๋ซี ฟานหลูและอาลีซาน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการใช้เส้นทางรถไฟผ่านป่าเขียวขจีและทะเลหมอก พื้นที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น และบริเวณรอบๆมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ในช่วงของฤดูใบไม้ผลิภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระซึ่งจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกหลากหลายชนิด อุทยานแห่งชาติอาลีซานแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,700 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นการชมพระอาทิตย์ในยามเช้าที่สวยงามเป็นอย่างมากมีความเชื่อในสมัยโบราณว่าการได้รับแสงแดดในยามพระอาทิตย์ขึ้นจากอุทยานแห่งนี้จะได้รับความโชคดีมาสู่ชีวิตตลอดไปนอกจากนี้แล้วการได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์สุดชื่นและการได้ชมทะเลหมอก อีกทั้งยังมีต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยืนยาวกว่า 3,000 ปี และภายในอุทยานแห่งนี้ยังมีทะเลสาบสองพี่น้องซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วยังมีสวนสนพันปีซึ่งมีพันธุ์ต้นสนอยู่หลากหลายสายพันธุ์มากมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นนั้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ในช่วงเดือนมีนาคมดอกซากุระจะบานสะพรั่งและรถไฟจะเคลื่อนขบวนผ่านป่าซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันจะได้ชมกับเทือกเขาอาลีซานซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ เส้นทางรถไฟสายเก่านั้นจะทอดยาวผ่านกลางป่าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกและพระอาทิตย์ตกเป็นอีกทัศนียภาพหนึ่งทางธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก การเดินทางมาเที่ยวยังอุทยานแห่งนี้ในช่วงเดือนมีนาคมจะดีที่สุดเพราะเป็นช่วงที่ดอกซากุระบานเพราะความสวยงามทางธรรมชาติของป่าแห่งนี้จะถูกเติมแต่งไปด้วยดอกซากุระสีชมพูสดใส ทางรถไฟจะลาดผ่านตามแนวภูเขาจากสถานีต้นทางเมืองเจียยี่บนระดับความสูง 30 เมตร และรถไฟจะแล่นผ่านยอดเขาโดยผ่านอุโมงค์ 49 แห่ง และสะพานอีก 77 แห่ง อีกทั้งยังผ่านป่าเขตร้อนและป่ากึ่งเขตร้อน    

No comments:

Post a Comment