Sunday, May 17, 2015

ประเทศพม่าระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน วัดกวงมูดอร์ เมืองสกายน์

ประเทศพม่าระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน วัดกวงมูดอร์ เมืองสกายน์

        ระฆังมิงกุนนั้นอยู่ไม่ห่างจากฐานพระเจดีย์มิงกุนเท่าไรนัก ระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงสั่งให้สร้างให้สำเร็จเพื่อที่จะอุทิศถวายแด่มหาเจดีย์มิงกุนจึงได้มีขนาดใหญ่โตคู่กับพระเจดีย์ นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าจะเห็นว่าเป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่มากมีเส้นรอบวงประมาณ 10 เมตร มีความสูง 3.70 เมตร และมีน้ำหนักถึง 87 ตันเลยทีเดียว ซึ่งมีเรื่องเล่าขานกันมาว่าพระเจ้าปดุงนั้นไม่ต้องการให้ใครสร้างระฆังขึ้นมาเพื่อเลียนแบบจึงได้สั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีหลังจากที่สร้างเสร็จ ในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นระฆังยักษ์ขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวเท่านั้น ถ้าระฆังของเครมลินนั้นได้แตกร้าวและพังทลายลงไปคนพม่านั้นจะมีความภูมิใจเป็นอย่างมากว่าระฆังมิงกุนนั้นยังคงเป็นระฆังยักษ์ที่มีเสียงดังกังวานและในปัจจุบันนั้นยังมีการทดสอบความกว้างของระฆังใบนี้ด้วยการนำเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังซึ่งสามารถจุเด็กได้ 100 คน

        เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) เจดีย์นี้ประดิษฐานอยู่ทางเหนือของระฆังมิงกุนไม่ไกลเท่าไรนัก และพระเจดีย์ชิยพิวมินนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ซึ่งเป็นพระนัดดาในพระเจ้าปดุง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่พระองค์นั้นได้มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมินซึ่งได้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ท่านจึงได้รับสมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิระวดี เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยหลักการภูมิจักรวาลคือจะมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวพุทธว่าเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลนั่นเองและล้อมรอบด้วยภูเขาและมหาสมุทรตามหลักการของไตรภูมิพระร่วง

         วัดกวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง เป็นศาสนสถานสำคัญของเมืองสกายน์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าต้าหลู่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุของพระพุทธเข้าที่ได้มาจากลังกา เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงเป็นโอคว่ำแบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มีตำนานเล่ากันว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าคึ่งซีกนี้ได้ต้นแบบมาจากถัน พระชายาคนที่พระเจ้าต้าหลู่นั้นโปรดปรานมากที่สุด องค์เจดีย์นั้นมีความสูงประมาณ 46 เมตร เส้นรอบวงนั้นวัดได้ 274 เมตร

        เมืองสกายน์นั้นมีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์พม่าได้เที่ยวชมอีกมากมาย สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์พม่าแล้วไม่อยากให้พลาดกับสถานที่สำคัญๆของประเทศพม่า

No comments:

Post a Comment