Tuesday, May 5, 2015

วัดจงไถฉาน

วัดจงไถฉานซื่อเป็นอีกวัดหนึ่งที่นี่บรรดานักท่องเที่ยวนิยมเป็นอย่างมาก วัดจงไถฉานนั้นเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 4 ของวัดในประเทศไต้หวันจึงอยากแนะนำนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันได้ลองเข้าไปชมความงดงามกันคะ

        วัดจงไถฉาน เป็นวัดใหญ่ประจำภาคกลางของประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นสถานสำหรับจาริกแสวงบุญของคนในไต้หวัน นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันจะได้เห็นว่าวัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีจำนวนห้องเรียนหลายพันห้องเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่มากเพื่อให้พระสงฆ์นั้นได้ศึกษาพระธรรมกันและวัดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน วัดจงไถฉานใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูงประมาณ 150 เมตร วัดแห่งนี้ถูกออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกับที่สร้างตึกไทเป 101 แต่มีโครงสร้างที่แข็งแรงมากกว่ามาก เมื่อปี 1999 ไต้หวันได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทำให้หมู่บ้านนั้นถูกกลืนหายไปหมด แต่วัดแห่งนี้กลับไม่เป็นอะไรเลยยังเหมือนเดิมทุกประการและนับตั้งแต่บัดนั้นมาก็มีผู้คนมากมายต่างพากันเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก เจ้าอาวาสท่านได้สร้างเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2000 ในสมัยนั้นนับเป็นวัดที่มีความใหญ่โตมากติด 1 ใน 4 ของภาคกลางในหมู่เกาะไต้หวัน และวัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่สืบทอดมาจากพุทธมหายานเหมือนทางเหนือของไต้หวัน ท่านตั๋กม้อเป็นอาจารย์คนแรกที่เผยแพร่นิกายมหายาน ท่านเป็นพระบรมจารย์รุ่นที่ 28 ของพระพุทธเจ้าของทางตะวันตกและเป็นรุ่นที่ 1 ของตะวันออกถือได้ว่าท่านนั้นเป็นเทพเจ้าผู้ดูแลวัด การสอนแบบพุทธมหายานนั้นมี 108 แห่งทั่วโลกและมีพระทั้งหมดประมาณ 1,700 กว่ารูปทั่วโลกซึ่งใช้พื้นฐานในการสอนมหายานมาตั้งแต่ในสมัยโบราณจนถึงในสมัยใหม่และใช้เทคนิคใหม่มารวมกัน สัญลักษณ์ของที่นี่ก็คือดอกบัวซึ่งเป็นตัวแทนที่เปรียบเสมือนความสงบ  และวัดจงไถฉานมีเทพเจ้าอยู่หลายองค์มารวมตัวกัน นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันจะเห็นว่ามีเจดีย์ 7 ชั้น ใช้ไม้สักของพม่าสร้างขึ้นสูง 21 เมตรใช้เวลาในการสร้าง 2 ปี และใช้ไม้ทีละชิ้นมาประกอบกันตั้งแต่ชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 7 และในแต่ละชั้นจะมีพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ประดิษฐานอยู่ ด้านโครงสร้างของเจดีย์นี้ซึ่งมีความสูงถึง 148 เมตร กว้าง 230 เมตร ยาว 130 เมตร ซึ่งในช่วงนั้นมีอาสาสมัครจำนวนมากที่ได้มาช่วยกันก่อสร้างเจดีย์นี้

        บริเวณภายในวัดจะมีโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย โรงเรียนแห่งนี้จะสอนในเรื่องของศาสนาและจะต้องนำไปเผยแพร่ด้วย หากใครที่ต้องการบวชเป็นพระ มีข้อจำกัดว่าจะต้องเรียนจบ ม.6 เสียก่อนจึงจะโกนผมบวชได้

No comments:

Post a Comment