Tuesday, May 5, 2015

แม่น้ำแห่งความรัก (Love River) หรือที่เรียกกันว่า แม่น้ำตาเกา (Ta Kau River)

แม่น้ำแห่งความรัก

        แม่น้ำแห่งความรัก (Love River) หรือที่เรียกกันว่า แม่น้ำตาเกา (Ta Kau River) แม่น้ำสายนี้จะไหลผ่านบริเวณตัวเมืองเกาสงซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของไต้หวัน แม่น้ำแห่งความรักนี้มีบรรดานักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันเป็นจำนวนมากนิยมมาเที่ยวชมบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกของมหานครแห่งนี้

        แม่น้ำแห่งความรัก (Love River)มีทั้งร้านค้าต่างๆ ร้านกาแฟซึ่งจะเปิดเรียงรายกันอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวตลอดทั้งสายประมาณ 16.4 กิโลเมตร บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นกาแฟที่หอมไปทั่วอีกนั่งยังมีเสียงดนตรีที่เคล้าคลอเบาๆ และแม่น้ำแห่งความรักนี้ยังมีการแสดงริมฝั่งแม่น้ำนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันการชมแม่น้ำที่ดีที่สุดคือการนั่งเรือล่องไปตามแม่น้ำแห่งความรักนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพและการดื่มด่ำความงามของแม่น้ำสายนี้ เมื่อในสมัยของราชวงศ์ชิงแม่น้ำสายนี้ถูกตั้งชื่อใหม่โดยชาวญี่ปุ่นชื่อว่า แม่น้ำทาคาโอะ (Takao River) แม่น้ำสายนี้ยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองเกาสง (Kaohsiung Canal)  เมื่อหลังจากที่ได้มีการบูรณะไต้หวันใหม่ ริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งก็ได้รับการปรับปรุงให้ทั้งหมดให้ดูสวยงามและเขียวชุ่มชื่นไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด และยังได้พัฒนาให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะซึ่งตกแต่งด้วยแนวเสาหินที่ผูกคล้องกันด้วยเชือกโลหะ และได้ขยายถนนสร้างทางวิ่งสำหรับจักรยาน ผู้คนสามารถมาเดินเที่ยวตามทางเดินริมฝั่งแม่น้ำพร้อมชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามและเพลิดเพลินกับการสัมผัสสายลม สถานที่แห่งนี้จึงได้กลายมาเป็นสถานที่ที่สุดแสนจะโรแมนติกสำหรับคู่รักทั้งหลายที่ต่างนัดการเพื่อมายังสถานที่แห่งนี้ แม่น้ำแห่งนี้จึงมีชื่อเสียงว่าเป็นแม่น้ำแห่งความรัก แม่น้ำแห่งความรักนี้เคยเป็นแม่น้ำที่สรกปรกและมีกลิ่นเหม็นเพราะในครั้งหนึ่งเกิดมลพิษขึ้นเนื่องจากมลพิษต่างๆของท่อระบายน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือน และยังเคยถูกมองด้วยว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่น่าเกลียดที่สุดของเมืองเกาสง ต่อมาผู้ว่าทางการเมืองเกาสงได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำซึ่งมีผลต่อชื่อเสียงของเมืองเกาสงและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงดำเนินการ การดูแลรักษาความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญแม่น้ำสายนี้จึงได้รับการฟื้นฟูให้มีสภาพที่สะอาดขึ้นมาก แม่น้ำสายนี้จึงได้กลายเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและมีสิ่งก่อสร้างที่งดงามใกล้แม่น้ำ เช่น ศาลเขตเกาสง โบสถ์นิกายคาธอลิกที่ชื่อว่า เดอะโรส และสะพานเกาสง นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างเช่น คอนเสิร์ต และเทศกาลโคมไฟประจำปีที่จัดขึ้นทุกปี ณ ริมฝั่งแม่น้ำทำให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันและผู้พักอาศัยในเมืองต่างตระถึงการช่วยกันบำรุงรักษาสายน้ำแห่งนี้ต่อมาได้มีการควบคุมมลพิษแม่น้ำสายนี้ก็กลับมาสวยงามเหมือนเดิมอีกครั้ง

No comments:

Post a Comment