Tuesday, May 5, 2015

วัดหลงซันซื่อ

วัดหลงซันซื่อ เดิมนั้นสถานที่ตั้งนั้นอยู่ที่ หมงเจี๋ย ในปัจจุบันนั้นเรียกว่า เขตวั่นหัว ตั้งอยู่ในเมืองไทเปซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปในครั้งในอดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1738 ในช่วงนั้นตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉียนหลง และสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1740 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านไปนานกว่า 260 ปี

        วัดหลงซันซื่อเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทเป มีชื่อไทยว่าวัดเขามังกร วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อยู่หลายครั้ง แต่ยังคงความเป็นศิลปะแบบโบราณ ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อแห่งนี้ถูกระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทุกอย่างบริเวณวัดนั้นได้รับความเสียหายจนเกือบหมด แต่พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่อยู่ภายในโบสถ์นั้นกลับไม่เสียหายแต่อย่างใด ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จึงทำให้มีผู้คนในท้องถิ่นเลื่อมใสและศรัทธามากขึ้น พอสงครามยุติลงทางรัฐบาลของไต้หวันในยุคนั้นสั่งให้มีการซ่อมแซมวัด บูรณะขึ้นมาใหม่ และไม่ใช่แค่ซ่อมแซมโดยช่างธรรมดาทั้งนั้น แต่เป็นการระดมคัดสรรช่างที่มีฝีมือเป็นอย่างมากมาบูรณะวัดหลงซันซื้อ เมื่อนักท่องเที่ยวลองสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่า งานแกะสลักต่างๆนั้นช่างมีความประณีตมีรายละเอียดมากมาย และนอกจากวัดหลงซันซื่อแห่งนี้จะมีพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นพระประธานหลักแล้ว บริเวณด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลักทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันและผู้คนที่ศรัทธาได้เคารพและสักกาละ วัดหลงซันซื่อแห่งนี้ถือเป็นวัดที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน วัดหลงซันซื่อนั้นเปิดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ไต้หวันได้เข้าชมและสัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบดั้งเดิมนักท่องเที่ยวสามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด เช่น บริเวณลานพื้นที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดหินที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไร ซึ่งวัดแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงจิตใจของที่ในท้องถิ่นที่ศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดหลงซันซื่อเต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่เป็นงานประณีต

        ภายในนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหน้า ส่วนหลัง ห้องโถง และส่วนกลางห้องโถง ประติมากรรมมังกรหินที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากตั้งอยู่ด้านข้าง เสาศิลาเป็นงานแกะสลักลายมังกรที่เป็นหนึ่งในจุดเด่นของวัดแห่งนี้สาที่ทำการแกะสลักทีทั้งหมด 12 ต้น และนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เก็บวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับกว่า 100 คน จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไต้หวันและคนในท้องถิ่นจำนวนมากเข้ามาสักกาละบูชาดวงวิญญาณในช่วงของงานพิธีกรรมหรือเทศกาลต่างๆ การเดินทางมายังวัดหลงซันซื่อ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ชื่อสถานีหลงซัน การเดินทางนั้นแสนสะดวกสบาย

No comments:

Post a Comment