Saturday, May 9, 2015

ทะเลสาบอินเล (Inle Lake)

ทะเลสาบอินเล (Inle Lake) เป็นทะเลที่อยู่ท่ามกลางภูเขามีทัศนียภาพที่สวยงาม อยู่ในรัฐฉานซึ่งอยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้เหมาะมากที่นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าจะได้มาเที่ยวชมและได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนพม่าที่บอกได้เลยว่าใช้ชีวิตได้กลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอินคา ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานหลายร้อยปีแล้ว โดยใช้ชีวิตอยู่ด้วยการทำการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกชาวอินคานั้นได้สร้างขึ้นมาเองอยู่กลางน้ำในทะเลสาบ การทำปะมงในทะเลสาบนั้นถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่เลย วิธีหาปลานั้นไม่มีใครที่จะสามารถลอกเลียนแบบได้สถานที่นี้ถือหนึ่งในสถานที่มหัศจรรย์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยทีเดียว ในเรื่องของที่พักนั้นก็มีให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์พม่าเลือกอยู่มาก บรรยากาศที่นี่ก็เย็นสบายทัศนียภาพของทะเลสาบก็สวยงามทำให้มีรีสอร์ทต่างๆสร้างขึ้นมามากมายในบริเวณรอบๆ อีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้ชมก็คือ การพายเรือด้วยเท้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวอินคา สาเหตุที่ต้องใช้เท้านั้นก็เป็นเพราะว่าต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อความสะดวกให้เข้ากับหลักการทางภูมิศาสตร์ของทะเลสาบอินเล การดูชาวอินคาพายเรือด้วยเท้านั้นเป็นสิ่งที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่ละวิถีชีวิตและธรรมชาติซึ่งเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกเป็นอย่างมาก ทะเลสาบอินเลมีพื้นที่ประมาณ 116 ตร.กม. มีความลึกประมาณ 2-8 เมตร พื้นที่นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลแล้วแต่ช่วง ความงดงามของธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีทะเลสาบที่กว้างและทิวเขาที่สวยงามล้วนเป็นเสน่ห์ของชาวอินคา ทะเลสาบอินเลมีความมหัศจรรย์ในเรื่องของการเกษตรลอยน้ำซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวอินคาที่รู้จักใช้ธรรมชาติรอบตัวให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม แปลงผักในทะเลสาบเกิดจากการตัดหญ้าวัชพืชและสาหร่ายในทะเลสาบมาดัดแปลงทำเป็นแปลงเกษตรลอยน้ำนั่นเอง

ทะเลสาบอินเลนั้นเป็นที่ตั้งของชุมชนกลางน้ำ ชาวอินคานั้นมีอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกและประมง อีกทั้งยังมีงานสินค้าหัตถกรรมขนาดเล็ก เช่นการทอผ้า ตีเหล็ก บุหรี่ และมีรายได้จากการบริการนักท่องเที่ยว บ้านเรือนของชาวอินคาทั้งหมดจะปลูกในทะเลสาบและจะอยู่ใกล้กับแปลงเกษตรของตนเอง สถานที่แห่งนี้ล้วยมีธรรมชาติที่งดงามเป็นอย่างมาก

No comments:

Post a Comment