Monday, May 4, 2015

พระราชวังอิมพิเรียล

พระราชวังอิมพิเรียล พระราชวังอิมพิเรียลถือเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน เพราะเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว เรามาดูกันว่าพระราชวังอิมพิเรียลมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างคะ

        พระราชวังอิมพีเรียล มีชื่อแต่เดิมว่า พระราชวังเอะโดะ ที่นี่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมจิประเทศญี่ปุ่น ในสมัยก่อนที่นี่เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆชื่อว่า เอะโดะ ต่อมาถูกตั้งเป็นฐานที่มั่นศูนย์กลางของรัฐบาลทหาร หลังจากนั้นมีการล้มล้างการปกครองแบบโชกุน และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นโตเกียวและเปลี่ยนชื่อเป็น พระราชวังอิมพิเรียล จนถึงปัจจุบัน โตเกียวจึงเป็นศูนย์กลางในการปกครองและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น พระราชวังอิมพิเรียลถูกล้อมรอบไปด้วยคูเมืองและกำแพงหินสูงมิดชิด มีต้นไม้ใหญ่ที่อายุเก่าแก่อยู่มาก อุทยานในเขตพระราชฐานชั้นนอกด้านตะวันออกเฉียงใต้ มีบริเวณกว้างมีต้นสนเขียวขจีตกแต่งสวยงาม ถ้าเดินทางมาจากย่านมารุโนะอุจิ แล้วข้ามถนนฮิบิยะโดริ จะพบอุทยานเป็นสิ่งแรก ลานกรวดกว้างจะพาคุณไปสู่ทางเข้าหลักเป็นสะพานคู่หรือที่เรียกว่า นิจูบาชิ (Nijubashi) สะพานสองชั้นที่สร้างได้อย่างสวยงามมาก นิจูบาชิ เป็นสะพานที่ปรากฎอยู่ในโปสการ์ดที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดนัดพบของคนญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปหมู่หน้าสะพาน ยังมีป้อมปราการที่เก่าแก่มากอยู่ห่างกันไปเป็นช่วงๆ บางส่วนจะเปิดให้คนภายนอกหรือนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นได้เข้าชมตามวาระในช่วงวันหยุดพิเศษ สวนทางทิศตะวันออกฮิงะชิของพระราชวังอิมพิเรียลในสมัยก่อนเคยเป็นที่ตั้งของหอคอยขนาดใหญ่ ภายในสวนเต็มไปด้วยดอกไม้และพันธุ์ไม้หลากหลายสีและหลากหลายชนิด จะผลิบานตามฤดูต่างๆตามสายพันธุ์ที่สำคัญมีต้นซากุระอยู่ตามทางเดินตลอด สวนนี้เปิดให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนได้ตลอดเวลา ภายในพระราชวังส่วนใหญ่ปลูกไม้ป่า ตลอดจนสระน้ำขนาดเล็ก บริเวณส่วนใหญ่ในเขตอุทยานชั้นในเป็นการปูลกต้นไม้เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ตัวปราสาทพระราชวังถูกสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยเอโดะ พระตำหนักเป็นอาคารคอนกรีตทรงเตี้ยและกว้างสร้างด้วยหินแกรนิตและบะซอลต์จากภูเขาไฟ คลุมด้วยหลังคาสีเขียวที่สร้างได้อย่างสง่างาม แต่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปชมยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่คือวันที่ 2 มกราคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 23 ธันวาคม สองวันนี้ถึงจะเปิดให้เข้าชมด้านในได้

        การเดินทางมาพระราชวังอิมพิเรียล เดินทางโดยรถไฟสะดวกที่สุดนั่งรถไฟokyo Metro Chiyoda Line มาลงที่ สถานี NIJUBASHIMAEการเดินทางมาทัวร์ญี่ปุ่นที่พระราชวังอิมพิเรียลนอกจากจะได้ถ่ายรูปเป็นที่ละลึกแล้วยังเห็นความสวยงามทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของพระราชวัง คูเมือง กำแพงยักษ์ และสะพานของที่นี่

No comments:

Post a Comment