Tuesday, May 5, 2015

มนต์เสน่ห์แห่งเมืองฟุกุโอกะ ฮากาตะ - よかなび

ฟุกุโอกะถือเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นของเกาะคิวชู (เกาะทางใต้ของญี่ปุ่น) เมืองนี้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา และยังนับเป็น“ประตูสู่เอเชีย” มีเที่ยวบินนานาชาติหลายเที่ยวบิน มีสนามบินนานาชาติที่อยู่ใกล้ใจกลางเมือง จากสนามบินสามารถนั่งรถไฟใต้ดินเพียง 5 นาที ก็ถึงสถานีฮากาตะ (สถานีใหญ่ประจําเมืองฟุกุโอกะ) และ 11 นาทีถึงแหล่งช็อปปิ้งใจกลางเมืองที่เรียกว่าเทนจิน จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เดินทางสะดวกสบาย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่หาชมได้เฉพาะที่ฟุกุโอกะ เมืองซึ่งกำลังเติบโต และขณะนี้มีประชากรถึงกว่า 1,500,000คน เราจึงอยากแนะนำฟุกุโอกะให้คุณได้รู้จักเป็นอย่างยิ่ง !
ข้อมูลท่องเที่ยวฟุกุโอกะNo comments:

Post a Comment