Tuesday, May 5, 2015

ลานช้าง นครธม ลานพระเจ้าขี้เรื้อน

   ลานช้าง นครธม สร้างขึ้นในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7และมีการบูรณะเพิ่มเติมสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 8ลานช้างนั้นเป็นศิลปะในแบบบายนและเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน

                สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์กัมพูชาสนใจจะเดินทางมาชมที่ลานช้างแล้วละก็ ลานช้างนั้นตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองพระนครหลวง หันหน้าเข้าลานกว้างที่เรียกว่าสนามหลวง ลักษณะนั้นเป็นระเบียงยาวประมาณ 350 เมตร สูงจากพื้นประมาณ 3 เมตร ผนังฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินสลักเป็นรูปช้างและครุฑพ่าห์ พื้นของพลับพลานั้นเป็นหินตั้งอยู่ด้านหน้าประตูของพระราชวังจะมีมุขยื่นออกมาทั้งสองด้านคือ มุขช้างเอราวัณและมุขรูปครุฑพ่าห์โดยจะมีบันไดขึ้นลง 5 ทางจะเป็นบันไดใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นทางพระราชดำเนินที่จะใช้ลงไปยังสนามหลวงของพระมหากษัตริย์เท่านั้น การสร้างลานช้างขึ้นนั้นก็เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับพระมหากษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบและการเฉลิมฉลองต่างๆตลอดจนถึงการต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ที่ระเบียงจะมีภาพสลักนูนสูงรูปช้างตลอดแนว เรียกว่า ลานช้างและมีภาพครุฑแบกที่มีความสวยงามจึงเรียกว่า ระเบียงครุฑหรือลานพระเกียรติ ด้านทิศเหนือของลานช้างบริเวณใกล้ฐานลานพระเจ้าขี้เรื้อน จะมีภาพสลักนูนสูงห้าหัวหรือม้าพลาหะอันเป็นอวตารปางหนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่คอยช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากปีศาจร้าย ทางด้านทิศตะวันออกตรงข้ามกับทางเข้าประตูชัยของนครธม จะมีภาพสลักนูนสูงรูปหงส์ และบนฐานลานช้าง ถ้ามองไปยังทิศตะวันตก จะพบโคปุระซึ่งนำไปสู่ปราสาทพิมานอากาศและพระราชวังหลวง

                ลานพระเจ้าขี้เรื้อน สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และมีการบูรณะเพิ่มเติมสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 เช่นเดียวกับลานช้าง และมีศิลปะแบบบายน ลานพระเจ้าขี้เรื้อนไม่ทราบชื่อว่าใครเป็นผู้สร้าง มีความเชื่อกันว่าเป็นศาลตัดสินโทษ ผนังของลานสันนิษฐานว่าถล่มลงมาและได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ทั้งหมด ผนังมีความยาว 25 เมตร สูง 6 เมตร ลานพระเจ้าขี้เรื้อนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์กัมพูชาไม่ควรพลาด ที่ระเบียงจะมีภาพสลักนูนสูงเป็นภาพพญายมมีนางนาคอยู่ทั้งสองข้าง แสดงถึงเมืองบาดาลซึ่งเป็นที่อาศัยของนาค มุมระเบียงมีภาพสลักนูนสูงของนาค 9 เศียร และ 5 เศียรอยู่ข้างบน ภาพพญายมจะถือพระขรรค์นั่งในท่าขัดสมาธิและชันเข่าถ้าเป็นสตรีมักจะมีศิราภรณ์สวมใส่บนศีรษะ นั่งในท่าพับเพียบหรือชันเข่า มือประนมถือดอกบัว มีบางรูปที่แขว่งพระขรรค์แขนตั้งวงโค้งวางมืออยู่บนศีรษะอย่างดงาม ส่วนภาพสลักนูนสูงแถวที่สองจะเป็นรูปยักษ์และรูปครุฑ ซึ่งมีทั้งรูปจริงและรูปจำแลง ภาพสลักแถวที่สามเป็นรูปเทวดา

                ลานช้างและลานพระเจ้าขี้เรื้อนแห่งนครธม มีความงดงามเป็นอย่างมากหากคุณมีโอกาสที่มาทัวร์กัมพูชาแล้วไม่ควรพลาดที่จะมาเที่ยวชมยังสถานที่แห่งนี้

No comments:

Post a Comment