Monday, May 4, 2015

พระราชวังชางด๊อกกุง

ถานที่สำคัญๆ พระราชวังชางด๊อกกุง หรือ พระราชวังชางด๊อก เป็นหนึ่งในห้าของพระราชวังที่สำคัญที่สุดในประเทศเกาหลี พระราชวังชางด๊อกกุง หรือ พระราชวังชางด๊อกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โซซอน ในปี พ.ศ 1948 สร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 1955 พระราชวังชางด๊อกกุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังเคียงบก คนผู้จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า พระราชวังตะวันออก

        พระราชวังซางด๊อกกุง มีการบูรณะมาหลายครั้ง เนื่องจากมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้น อาทิเช่น โดนข้าศึกญี่ปุ่นรุกรามเกาหลีกินเวลานานถึง 7 ปี เผาทำลายพระราชวังจนเสียหาย หลังจากนั้นอีก 7 ปี พระราชวังถูกบูรณะขึ้นมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2152 แต่แล้วอีก 4 ปีต่อมาพระราชวังกลับถูกไฟเผาวอดอีกครั้ง เหตุเกิดจากจลาจลของขุนนางที่ไม่พอใจองค์ชายควางแฮและทำการยึดอำนาจและสถาปนาองค์ชายนึงยางขึ้นเป็นพระเจ้าอินโจ ทั้งยังเนรเทศองค์ชายควางแฮไปยังเกาะคังฮวา ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นพระราชวังยังถูกโจมตีจากพวกแมนจูหรือราชวงศ์ชิงของจีน แต่หลังจากนั้นพระราชวังซางด๊อกกุงก็ยังถูกบูรณะกลับมาเหมือนเดิมจนปัจจุบัน พระราชวังซางด๊อกกุงใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ ที่ว่าราชการของขุนนางและข้าราชการจนถึงปี พ.ศ. 2415 รู้ประวัติกันมาส่วนหนึ่งแล้ว มาดูกันดีกว่าคะว่าที่นี่มีอะไรบ้าง ประตูทางเข้าหลักของพระราชวังชื่อว่า ประตูดอนฮวามุน (Donhwamun Gate)อาคารที่ประทับของกษัตริย์ชื่อว่า พระตำหนักอินชองชอน ใช้เป็นท้องพระโรงออกกล่าวราชการ ในบริเวณรอบจะมีกลุ่มอาคารที่เชื่อมต่อกันมีชื่อว่าหมู่ตำหนักนักซอนเจ ภายในพระราชวังมีอุทยานพีวอน หรือ ฮูวอน แปลว่าสวนลับ เป็นอุทยานที่สวยงามและร่มรื่นที่สุด นอกจากจะมีต้นไม้นานาพรรณ ยังมีศาลารูปพัดตั้งอยู่ริมสระพันจี ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอินโจ พระราชวังชางด๊อกกุง หรือ พระราชวังชางด๊อก ได้รับการยกย้องจากองค์การยูเนสโกให้จดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในสมัยการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสามัญครั้งที่ 21 เมื่อ พ.ศ. 2540 ที่ประเทศอิตาลี พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นฉากหลังของการถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลีเรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง อีกด้วยหลายๆท่านที่เคยชมซีรี่ย์เรื่องดังกล่าวคงจะคุ้นตากันอยู่บ้าง

        การเข้าชมพระราชวังชางด๊อกกุงนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์เกาหลีต้องเสียค่าเข้าชมดังนี้คะ ผู้ใหญ่3,000 วอน ถ้าอายุ 65 ปีขึ้นไปเข้าชมฟรี เด็ก 1,500 วอน เด็กอายุต่ำกว่า7 ปีเข้าชมฟรีเช่นกัน การเดินชมพระราชวังนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์เกาหลีไม่สามารถเดินชมได้ตามลำพังที่นี่จะมีไกด์ของพระราชวังพาเดินชมรอบละ 1 ชั่วโมงครึ่งคะ

No comments:

Post a Comment