Monday, May 4, 2015

พระราชวังโอซาก้า

สถานที่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นั่นคือ ปราสาทโอซาก้า ที่นี่มีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่น นิยมมากันมากเพราะที่นี่นอกจากจะสวยงามแล้วยังมีประวัติความเป็นมาและเรื่องราวที่น่าที่สนใจที่น่าสนใจอีกค่ะ

        ปราสาทโอซาก้า ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในโอซาก้า มีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นมาที่นี่เฉลี่ยปีละ 1-3 ล้านคน ปราสาทโอซาก้าตั้งอยู่บนยอดเขาดูสวยสง่าทำให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์ในอดีต ปราสาทโอซาก้าที่เราเห็นกันนั้นไม่ใช่ของเก่าที่สร้างครั้งแรก แต่เป็นของใหม่ที่สร้างเลียบแบบของเก่า ปราสาทโอซาก้าสูงสง่าเหนืออุทยานและกำแพงศิลาถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1931 โดยสร้างจำลองแบบเดิมที่โชกุนโทโยะโตมิ เฮเดโยชิ สร้างขึ้นในปี 1585 ได้รับความช่วยเหลือจากเมืองต่างๆใช้แรงงานในการสร้างหลายหมื่นคน จึงใช้เวลาสร้างเพียงแค่3ปีเท่านั้น แต่30ปีหลังจากนั้นถูกพังทลายลงแล้วสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยที่คูน้ำและกำแพงยังคงสภาพเดิมและสวยงามอยู่มาก ตัวปราสาทถูกบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งเสร็จเมื่อปี 1997  ปราสาทโอซาก้าถูกบูรณะหลายครั้งมาก จนในปัจจุบันปราสาทโอซาก้ามีทั้งหมด 8 ชั้น รอบๆตัวปราสาทยังมีภาพเสือแกะสลักบนกำแพงในตัวปราสาทที่เคลือบด้วยทองคำสวยงามมากจึงได้ขึ้นจนทะเบียนเป็นมรดกของประเทศญี่ปุ่น กำแพงที่ล้อมรอบตัวปราสาทมีความสูงถึง 30 เมตร สร้างมาจากก้อนหินขนาดใหญ่ที่มาจากเมืองโอซาก้านั่นเอง อีกทั้งยังมีป้อมปราการอยู่รอบๆตามกำแพงคูเมืองและประตูปราสาทโอซาก้าขนาดใหญ่ สะพานโกะคุระคุบาชิแต่ก่อนเป็นสะพานไม้ที่ใช้ข้ามเข้าสู่ตัวปราสาทโอซ้าก้าถูกบูรณะขึ้นมาใหม่อย่างสวยงาม สะพานนี้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นจึงนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บไว้และยิ่งในช่วงที่ดอกอะจิไซบานสะพานแห่งนี้จะสวยงามมากๆ ภายใจจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก มีการจัดส่วนการแสดงภาพเขียน เครื่องแต่งกายในสมัยโทโยโทมิและแสดงประวัติของการสร้างปราสาท มีการจำลองการทำสงครามกันระหว่างโอซาก้า และ นาโงย่า นอกจากนี้ ยังมีการบอกเล่าเรื่องราวของโอซาก้า ผ่านเทคโนโลยี 3 มิติ ซึ่งทันสมัยมากๆ แถมยังมีชุดนักรบซามูไรให้นักท่องเที่ยวได้ใส่ถ่ายรูปเก็บไว้ ชั้นบนสุดจัดให้เป็นจุดชมวิวที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวจะได้เห็นเมืองโอซาก้าทั้งเมือง

        นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นสามารถเข้าชมที่นี่ได้ตลอดทั้งปี ผู้ใหญ่เสียค่าเข้าโดยซื้อตั๋วจากตู้อัตโนมัต 600 เยน เด็กเล็กเข้าฟรี นอกจากตัวปราสาทที่สวยงามแล้วภายนอกปราสาทยังมีต้นไม้ที่สลับออกดอกโชว์สีสันความงามกันได้ตลอดทั้งปี

No comments:

Post a Comment