Sunday, May 3, 2015

มหาวิหารเซนต์บาซิล

 มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) เป็นอีกมหาวิหารที่สำคัญและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้ที่มาทัวร์รัสเซียอีกด้วย มหาวิหารเซนต์บาซิลเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงมอสโกเนื่องจากมีรูปทรงเป็นโดมหัวหอมมีสีสันสดใส ถูกขนาบด้วยกำแพงกำแพงเครมลินซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์รัสเซียได้ไม่น้อยเลยทีเดียวและนอกจากความสวยงามแล้วที่นี่ยังมีประวัติที่ยาวนานมากอีกด้วย

        มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซานปี พ.ศ. 2095 หลังจากที่ถูกปกครองมาหลายร้อยปี มหาวิหารเซนต์บาซิลออกแบบโดยสถาปนิกปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)ที่นี่สวยงามเป็นอย่างมากจึงเป็นที่พอใจของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงได้สั่งให้ปูบำเหน็จให้กับสถาปนิกด้วยการควักดวงตาทั้งสองของสถาปนิกเพื่อให้สร้างสิ่งที่สวยงามเช่นนี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่ขนานนามว่าIvan The Terrible หรืออีวานมหาโหดนั่นเอง

สิ่งที่อยากแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์รัสเซียได้ชมมีดังนี้

        -โดมทรงหัวหอมทั้ง 9 แห่งที่รวมอยู่ด้วยกันอย่างสวยงามเป็นรูปแบบของศิลปะจากการจินตนาการจากเทพนิยายซึ่งเป็นบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าหรือได้แรงบันดาลใจมาจากเทพเจ้าบนสวรรค์

        -ภาพรูปารพในโบสถ์กลาง ซึ่งเป็นภาพของพระเยซูและสาวกคนสำคัญ นอกจากนี้ยังมีรวดลายฝังหินขัดเรียบที่มีสีสันและสวยงามเป็นอย่าง ผลงานชิ้นนี้เป็นสไตล์บารอกอายุราวๆ 200 ปี และมีบางภาพที่มีอายุยาวนานกว่านั้น

        -อนุสาวรีย์คอสมา มินิน และดมิทริ โปซาร์สกี้ (Kuzma Minin and Dmitry Pozharsky) ทำขึ้นจากทองสำริดสร้างโดยอีวานทั้ง 2 คนซึ่งเป็นผู้นำกำลังอาสาสมัครมาต่อสู้กับผู้ที่รุกรานชาวโปลออกจากเขตเครมลินในพ.ศ.2361

        นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์รัสเซียจะได้เห็นบริเวณรอบๆของมหาวิหารเซนต์บาซิลนั้นเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเลนินหรือสุสานเลนินนั้นเอง ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้ยังคงเก็บรักษาร่างของวลาดิเมียร์ เลนิน เอาไว้ซึ่งเป็นผู้นำคนสำคัญของคอมมิวนิสต์และยังเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์รัสเซียได้เข้าไปเคารพศพแต่ก่อนนั้นสถานที่แห่งนี้อยู่ตรงกลางของจัตุรัสแดงหันหน้าเข้าวังเครมลินแต่ในยุคคอมมิวนิสต์โซเวียตได้ย้ายมาอยู่ด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์บาซิล ที่นี่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 11.00 – 19.00 น. วันพุธและวันพฤหัสบดี เปิดถึง 18.00 น. และปิดทุกวันศุกร์

No comments:

Post a Comment