Sunday, May 3, 2015

โบสถ์สมอลนี ประเทศรัสเซีย (Russia)

 โบสถ์สมอลนี (Smolny Cathredral) หรือโบสถ์นางชีสมอลนี่ คอนแวนน์ โบสถ์แห่งนี้ตัวอาคารนั้นเป็นสีฟ้าขาว สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1748 สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ.1764 แต่ก่อนที่นี่นั้นเป็นสำนักแม่ชีก่อสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระนางอลิซาเบธ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรกออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อว่า Bartoloeo Francesco Rastrelli

บริเวณรอบๆโบสถ์สมอลนีประกอบไปด้วยสวนและอาคารต่างๆที่ก่อสร้างขึ้นในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราชเพื่อใช้เป็นที่ฝึกอบรมสตรีชั้นสูงในเรื่องของการใช้ชีวิตในราชสำนักและชีวิตประจำวัน ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของคนสวีเดนบริเวณนี้ได้สร้างป้อมปราการและยังเป็นที่ตั้งของชุมชน แต่ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้สร้างลานกว้างให้กะลาสีเรือไว้เป็นที่อยู่อาศัยต่อมาพระมเหสีเสนอให้สร้างโบสถ์ ต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์และสำนักแม่ชีไว้ในบริเวณนี้ตั้งแต่ปีค.ศ.1720-1760 และในสมัยของพระนางอลิสชาเบธ ผู้ที่ศรัทธาและเคร่งคัดในศาสนาเป็นอย่างมากได้ตัดสินพระทัยสร้างโบสถ์สีฟ้าขาวหลังใหม่ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1744 สร้างโดยสถาปนิกที่ชื่อ Bartolommeo Francesco Rastrelliสร้างโดนใช้ศิลปะแบบบารอก โบสถ์สมอลนีนั้นเป็นสำนักแม่ชีและเป็นสถานที่สักการะของผู้หญิงในเมืองหลวงและในช่วง ค.ศ.1764 ที่นี่ได้เปิดเป็นโรงเรียนสถานที่ฝึกอบรมสำหรับสตรีในสังคมชั้นสูงและบรรดาบุตรสาวของเศรษฐีแต่ต่อมาในยุคของพระเจ้าปอลด์ที่ 1ได้มีพระบัญชาให้ปิดสำนักแม่ชีและยกให้เป็นของวิทยาลัยแทนแต่ในต่อมายุคของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ได้ขยายอาคารของวิทยาลัยออกไปอีกซึ่งทำให้มีความสวยงามมากขึ้น ต่อมาได้มีการปฏิวัติรัสเซียวิทยาลัยจึงปิดลงและเปลี่ยนเป็นที่ทำการใหญ่ของพรรบอลเซวิคหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี ค.ศ.1991 กลายเป็นสำนักงานนายกเทศมนตรี ต่อมาเมื่อปี ค.ศ.1999 ได้เปิดเป็นวิทยาลัยสมอลนีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์

 ปัจจุบันโบสถ์สมอลนี (Smolny Cathredral) ถูกใช้เป็นสถานที่แสดงคอนเสิร์ตและจัดงานทั่วไปโดยสำนักชีบริเวณรอบๆถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล โบสถ์สมอลนี (Smolny Cathredral) เปิดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์รัสเซียเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. และจะปิดทุกวันพฤหัสบดี สถานที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานและมีความสำคัญในมาทัวร์รัสเซียอยู่น้อย สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยากแนะนำให้มาที่โบสถ์สมอลนีแห่งนี้ นอกจากจะมีความเป็นมายาวนานแล้วยังมีความงดงามทั้งศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยอีกด้วยคะNo comments:

Post a Comment