Sunday, May 3, 2015

พระราชวังฤดูร้อนปีโตรเดอร์วาเรส ประเทศรัสเซีย

พระราชวังฤดูร้อนปีโตรเดอร์วาเรส พระราชวังแห่งนี้มีความงดงามแปลกตา นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์รัสเซียไม่ควรพลาดกับสถานที่แห่งนี้เลยละคะ พระราชวังฤดูร้อนปีโตรเดอร์วาเรสตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลบอลติกซึ่งเป็นพระราชวังของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตัวอาคารนั้นมีความสวยงามเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีน้ำพุมากกว่า 100 แห่ง นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์รัสเซียเมื่อเข้าชมพระราชวังจะต้องนำถุงเท้าที่มีไว้ให้มาสวมคลุมรองเท้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้พระราชวังเสียหาย และพระราชวังแห่งนี้ยังเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

พระราชวังฤดูร้อนปีโตรเดอร์วาเรสมีสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและวิศวกรรมที่ผสมสนานเข้ากับความงามของศิลปะอีกถึงยังสัมพันธ์กับภูมิประเทศที่สวยงาม ที่นี่มีประวัติความเป็นมาในการก่อสร้างกล่าวไว้ว่า พระราชวังแห่งนี้สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชในปีค.ศ. 1705 เป็นพระตำหนักของกษัตริย์รัสเซียโดยเลือกสร้างให้ติดกับชายฝั่งเพื่อใช้พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อน ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชประกอบด้วยพระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่างและสวนตอนบน แต่เดิมนั้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้เสด็จไปยุโรปปีค.ศ.1717 ท่านได้พบพระพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles) ที่ฝรั่งเศสพระองค์ประทับใจมากจึงได้วาดภาพร่างเพื่อมาสร้างพระราชวังแห่งนี้แต่ในอดีตสร้างเป็นพระราชวังเล็กๆแต่ต่อมาสมัยพระนางอลิสซาเบธได้ปรับปรุงและขยายออกไปในแบบศิลปะบารอกจึงทำให้พระราชวังแห่งนี้มีความสวยงามมากด้วยการออกแบบของสถาปนิกที่มีชื่อเสียงคือ วังเปโตร ดวาเรียส พระราชวังแห่งนี้ทรุดโทรมในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สมัยที่เยอรมันยึดครองแต่แล้วก็ได้มีการบูรณะใหม่จนเกือบสมบูรณ์ จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้ก็คือ น้ำพุที่อลังการแต่จะปิดในฤดูหนาว

พระราชวังฤดูร้อนปีโตรเดอร์วาเรสตั้งอยู่อ่าวฟินแลนด์ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร พระราชวังฤดูร้อนปีโตรเดอร์วาเรสเป็นพระราชวังที่สวยงามสร้างอยู่บนเนินธรรมชาติเปรียบเสมือน วังแวร์ซายส์ริมทะเล การสร้างน้ำพุของที่นี่นั้นซับซ้อนอยู่บนเนินดินเลน ด้านหน้าของพระตำหนักก็คือสวนน้ำซึ่งมีบันไดน้ำตกใหญ่เป็นส่วนที่โดดเด่นและสวยงามที่สุด อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่มาประเทศรัสเซียจะได้เห็นรูปปั้นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่าอีกด้วย บริเวณรอบๆพระราชวังแห่งนี้ก็สวยงามนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถพบเห็นพระราชวังที่มีความงดงามและดูแปลกตาได้จากที่ไหน เมื่อมาประเทศรัสเซียแล้วไม่อยากให้นักท่องเที่ยวพลาดกับสถานที่ที่งดงามทั้งศิลปะและสถาปัตยกรรมของพระราชวังแห่งนี้คะ Credit: http://www.tourexcenter.com/No comments:

Post a Comment