Tuesday, May 5, 2015

ปราสาทฮิเมะจิ

  ปราสาทฮิเมะจิ เป็นปราสาทที่ได้รับการโหวตจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นปราสาทที่หน้ามาเที่ยวชมเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของปราสาทในประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเที่ยวชมที่ปราสาทฮิเมะจิแห่งนี้ มีความสวยงามทั้งตัวปราสาทเองและทัศนียภาพรอบๆตัวปราสาท

        ปราสาทฮิเมะจิ ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกสหรัฐปล่อยระเบิดทำลายบ้านเมืองเสียหายมากมาย แต่ปราสาทแห่งนี้ก็รอดพ้นวิกฤตินั้นมาได้ เมื่อปี 1993 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านความสวยงามและเป็นต้นฉบับของปราสาทญี่ปุ่น ปราสาทฮิเมะจิยังถือเป็นสมบัติประจำชาติอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวมาทัวร์ญี่ปุ่นทั้งทีไม่ควรพลาดที่จะมาเดินเที่ยวชมที่นี่อย่างเด็ดขาด ชาวญี่ปุ่นเรียกปราสาทแห่งนี้ว่า ปราสาทนกกระสาขาว มีที่มาจากสีของปราสาทภายนอกนั้นเป็นสีขาวสว่างราวกับนกกระสานอนด้วยท่าสง่าผ่าเผยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเซ็มบางาวะ ปราสาทฮิเมะจิถือเป็นปราสาทที่ใหญ่โตที่สุดในบรรดาปราสาทที่หลงเหลือมาจากยุคกลางของประเทศญี่ปุ่น ตัวปราสาทถูกสร้างเมื่อ ค.ศ.1580 และถูกบูรณะต่อเติมจนปราสาทเป็นรูปลักษณ์อย่างในปัจจุบัน เมื่อ ค.ศ.1681 ปราสาทฮิเมะจิยังใช้เป็นที่มั่นทางการทหารและเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครองไปพร้อมๆกัน การออกแบบของปราสาทเป็นการผสมผสานการป้องกันทางทหารเข้ากับความงดงามด้านศิลปะ จุดเด่นของปราสาทฮิเมะจิคือ แนวปราการที่มาคูน้ำถึง 3 ชั้น ล้อมรอบกำแพงหินสูงโค้งซึ่งคั่นสลับด้วยประตูเชิงเทินสังเกตการณ์อีกหลายที่ ตามผนังกำแพงยังมีรูเล็กๆไว้สำหรับยิงธนูและใส่ปลายกระบอกปืนไว้ยิงศัตรู ทางเดินที่เข้าสู่อาคารหลักซึ่งสลับซับซ้อนมาก ประตูและกำแพงของปราสาทได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันศัตรูไม่ให้มาบุกรุกตัวปราสาทได้ง่ายๆ ภายในตัวปราสาทเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ เกราะของซามูไรในสมัยก่อน ซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้แล้ว

        ณ ตอนนี้ปราสาทฮิเมะจิปิดเพื่อบูรณะใหม่ ตั้งแต่ 2009-2014 เป็นการซ่อมแซมครั้งใหญ่และครั้งแรก หลังจากการซ่อมแซมครั้งใหญ่ที่ใช้เวลา 8 ปีในสมัยโชวะ การบูรณะครั้งนี้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นสามารถเข้าชมการบูรณะปฏิสังขรณ์ได้อย่างใกล้ชิด การบูรณะปราสาทฮิเมะจิในครั้งนี้จัดทำนั่งร้านที่มีหลังคาครอบตัวปราสาท และมีจัดสร้างลิฟท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการได้เข้าชมทัศนียภาพอย่างเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังมีการฉาบปูนใหม่ในส่วนที่เสียหายของตัวปราสาทและกำแพง ปูกระเบื้องหลังคาในส่วนของตัวปราสาทใหม่

No comments:

Post a Comment