Monday, May 4, 2015

นาระ

ถ้าพูดถึงประเทศญี่ปุ่น สิ่งแรกที่เราจะนึกถึงคือต้นซากูระ วันนี้จะมาแนะนำเมืองนาระ เมืองนี้มีต้นซากูระให้เราได้ชมมากมายและยังมีสถานที่อีกหลายที่ที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นนิยมมาดูดอกซากูระกันที่เมืองนี้เป็นส่วนใหญ่

        Nara Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สร้างเมือปี ค.ศ.1880  ใน Nara Park หรือ Nara Koen ของภาษาญี่ปุ่น ในสวนสาธารณะนาระปาร์ค(Nara Park) มีพื้นที่กว้าง 2 กิโลเมตร และยาว 4 กิโลเมตร ตั้งยู่ทางตะวันออกของเมืองติดกับเชิงเขาวาคาคุสะยาม่า (Wakakusa-yama Hill) นอกจากจะมีพื้นที่สีเขียวซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้มากมายแล้ว ยังเป็นสถานที่มรดกโลกของวัดโทไดจิ (Todaiji) วัดโคฟุกุจิ (Kofukuji)โดยจะมีฝูงกวางอาศัยอยู่อย่างอิสระ นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นสามารถซื้ออาหารเลี้ยงกวางได้ตามสบายซึ่งจะมีร้านขายอาหารเลี้ยงกวางอยู่ในบริเวณนั้น ตามความเป็นมาของที่นี่ กวางคือถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้ว มีโคมหินเรียงอยู่กว่า 20,000 ต้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมและถ่ายรูปได้รอบๆ  เมื่อเดินเข้าไปในนาระ ปาร์ค จะพบกับวัดแรกคือ วัดโคฟุคุจิ วัดนี้มีลักษณะที่โดดเด่นคือเจดีย์ขนาดใหญ่5ชั้น ตั้งเป็นสง่าสวยงามมาก วัดโคฟุคุ สร้างเมื่อ พ.ศ.1253  ศาลาหลักของวัดนี้ ศาลาโทคอนโดะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป อีกด้านหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์ของวัด เป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปและรูปหล่อของยักษ์ที่เคยยืนเฝ้าหน้าประตูของวัดนี้ เมื่อเดินมาเรื่อยๆระหว่างทางจะมีต้นซากูระตลอดทางเดิน จะเจออีกวัดหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากกันมากนัก คือวัดโทไดจิ (Todaiji Temple) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1286 วัดนี้เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของเมืองนาระ มีซุ้มประตูนันไดมง ที่วัดนี้ใช้เสารองรับน้ำหนักหลังคาที่เก่าแก่ ถึง 18 ต้น ด้านข้างมีรูปแกะสลักรูปยักษ์เฝ้าประตูทางเข้าวัดอยู่ 2 ตน วัดโทไดจิจะอยู่ทางทิศเหนือของสวนนาระ วิหารใหญ่ของวัดอยู่ใกล้ๆกัน เมื่อเข้าไปข้างในจะพบวิหารหลวงพ่อโต วิหารนี้  เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  ศาลาหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อสำริดพระไวโรจนะ หรือที่รู้จักกัน พระใหญ่แห่งเมืองนาระ ขนาดความสูงองค์พระ 16 เมตร หนักราว 500 ตัน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.1295

        นักท่องเที่ยวที่มาทั่วญี่ปุ่นสามารถเดินทางมานี่นาระ ปาร์คได้ทุกวันไม่เสียค่าใช่จ่าย ส่วนวัดโทไดจิเปิดทุกวันเช่นกันค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 500 เยน เด็ก 300 เยน และวัดโคฟุกุจิเข้าชมได้ทุกวันเช่นกัน บริเวณรอบวัดไม่เสียค่าเข้ายกเว้นถ้าเข้าไปในวิหารเสียค่าเข้าชม  300 เยน

No comments:

Post a Comment